مجله اينترنتي نت سايت http://wwww.netsit.ir شايد شما را از ساعت ها سر در گمي در محيط نت راحت كنيم! Mon, 08 Dec 2014 17:18:38 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1 رمز گذاری در SQL Server http://wwww.netsit.ir/?p=1938 http://wwww.netsit.ir/?p=1938#comments Mon, 30 Jun 2014 00:13:10 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1938 رمز گذاری در SQL Server

SQL Server 2005 و SQL Server 2008 از یک ویژگی جدید برای رمز گزاری داده ها استفاده می کنند تا از داده ها در مقابل هکر ها محافظت نمایند . هکر ها ممکن است بتوانند در پایگاه داده یا جداول رخنه کنند ، اما با استفاده از رمز گذاری آنها نمی توانند از داده چیزی بفهمند یا از آن استفاده کنند . امروزه رمز گذاری داده های حساس امری ضروری به نظر می رسد زیرا تا زمانی که داده ها بین کلاینت و سرور در شبکه جابه جا می شوند امکان مشاهده انها وجود دارد .

Microsoft-SQL-Server-Database

رمز گذاری در سه سطح امکان پذیر است . این سه سطح مکانیزم های مختلفی برای امنیت داده روی شبکه و سرور های محلی فراهم می کنند . سطح های مختلف اجازه می دهند چندین instance از سرویس ها (برای مثال سرویس های SQL Server) روی یک سرور فیزیکی اجرا شوند .

 • Windows Level – بالاترین سطح می باشد . از توابع Windows DP API برای رمز گذاری استفاده می کند.
 • SQL Server Level – سطح میانی می باشد . از سرویس های Master Key برای رمز گذاری استفاده می کند .
 • Database Level – پایین ترین سطح می باشد . از دیتابیس Master Key برای رمز گذاری استفاده می کند .

در رمز گذاری ۲ نوع کلید وجود دارد :

· کلید متقارن (symmetric) : در سیستم رمزگذاری متقارن فرستنده و گیرنده یک پیام یک کلید مشترک را بین خود به اشتراک می گذارند که از آن برای رمز کردن پیام و شکستن رمز استفاده می شود . این شیوه پیاده سازی نسبتا آسانی دارد و هردو فرستنده و گیرنده می توانند پیام را رمز گذاری ورمز گشایی کنند .

· کلید نامتقارن (Asymmetric) : در این شیوه فرستنده و گیرنده یک جفت کلید عمومی و اختصاصی دارند که با استفاده از آنها رمزگذاری و رمزگشایی می کنند . این سیستم کمی پیچیده می باشد زیرا فرستنده می تواند از کلیدش استفاده کند پیام را رمز کند اما نمی تواند آن را رمز گشایی کند ، از طرف دیگر گیرنده می تواند با استفاده از کلیدش رمز گشایی کند اما نمی تواند رمز کند .

دو نوع رمز گذاری در SQL وجود دارد :

· سطح دیتابیس (Database Level) : دراین سطح تمام داده های دیتابیس به صورت امن رمزنگاری می شوند . اما هر بار که داده به خوانده یا نوشته می شود در دیتابیس ، تمام دیتابیس نیاز دارد تا رمزگشایی شود . این روش بسیار هزینه بر می باشد و یک راهکار واقعی نمی باشد .

· سطح ستون (یا سطر) : این روش به روش قبلی ارجحیت دارد ، زیرا تنها ستونهایی که شامل اطلاعات حساس و مهم هستند رمزنگاری می شوند . این شیوه در مقایسه با شبوه قبلی مصرف CPU را به شدت کاهش می دهد . اگر یک ستون کلید اصلی باشد یا ستونی باشد که در قسمت WHERE کویری ها یا Join ها استفاده می شود دیتابیس باید تمام ستون را رمزگشایی کند که هزینه زیادی در بر دارد .

حال با مثالی چگونگی رمزنگاری در SQL Server را مشاهده خواهید کرد . در مثال زیر از روش متقارن و الگوریتم Triple DES استفاده شده است . ابتدا یک دیتابیس نمونه می سازیم :

/* Create Database */
USE master
GO
CREATE DATABASE EncryptTest

GO

ابتدا یک جدول با چندین رکورد داده می سازیم . سپس یکی از ستون های جدول را رمز می کنیم .

/* Create table and insert data in the table */
USE EncryptTest
GO
CREATE TABLE TestTable (FirstCol INT, SecondCol VARCHAR(50))
GO
INSERT INTO TestTable (FirstCol, SecondCol)
SELECT 1,’First’
UNION ALL
SELECT 2,’Second’
UNION ALL
SELECT 3,’Third’
UNION ALL
SELECT 4,’Fourth’
UNION ALL
SELECT 5,’Fifth’
GO
/* Check the content of the TestTable */
USE EncryptTest
GO
SELECT *
FROM TestTable
GO

هر دیتابیس می تواند یک شاه کلید (Master Key) داشته باشد . شاه کلید دیتابیس یک کلید متقارن است که برای محافظت از کلیدهای اختصاصی و کلیدهای نامنقارن موجود در دیتابیس از آن استفاده می شود . شاه کلید از الگوریتم Triple DES همراه با رمز عبور کاربر برای رمز کردن کلید ها استفاده می کند .

/* Create Database Master Key */
USE EncryptTest
GO
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION
BY PASSWORD = ‘MyEncryption’
GO

گواهینامه ها (Certificates) برای محافظت از کلیدهای رمز نگاری استفاده می شوند . SQL این قابلیت را دارد تا گواهینامه های self-signed X.509 را تولید کند .

/* Create Encryption Certificate */
USE EncryptTest
GO
CREATE CERTIFICATE EncryptTestCert
WITH SUBJECT = ‘MyEncryption’
GO

کلید متقارن به وسیله روش های گوناگونی مانند گواهینامه ، رمز عبور ، کلید متقارن و کلید نامتقارن رمز می شود . الگوریتم های متفاوتی می تواند برای رمز کردن کلید استفاده شود . الگوریتم هایی که پشتیبانی می شوند DES, TRIPLE_DES, RC2, RC4, RC4_128, DESX, AES_128, AES_192, و AES_256 می باشند .

/* Create Symmetric Key */
USE EncryptTest
GO
CREATE SYMMETRIC KEY TestTableKey
WITH ALGORITHM = TRIPLE_DES ENCRYPTION
BY CERTIFICATE EncryptTestCert
GO

حال یک ستون از نوع varbinary به جدول اصلی اضافه می کنیم که مقدار رمز شده فیلد SecondCol را نگه می دارد .

/* Encrypt Data using Key and Certificate
Add Columns which will hold the encrypted data in binary */
USE EncryptTest
GO
ALTER TABLE TestTable
ADD EncryptSecondCol VARBINARY(256)
GO

قبل از اینکه از کلید استفاده شود باید با همان شیوه ای که رمز شده رمز گشایی شود . در مثال ما ، ما از یک گواهینامه برای رمزکردن کلید استفاده کردیم . پس از همان گواهینامه برای باز کردن کلید استفاده می کنیم. پس از اینکه کلید باز شد و قابل استفاده شد ، می توانیم برای ذخیره مقادیر رمز شده در دیتابیس از تابع EncryptKey استفاده کنیم .

/* Update binary column with encrypted data created by certificate and key */
USE EncryptTest
GO
OPEN SYMMETRIC KEY TestTableKey DECRYPTION
BY CERTIFICATE EncryptTestCert
UPDATE TestTable
SET EncryptSecondCol = ENCRYPTBYKEY(KEY_GUID(‘TestTableKey’),SecondCol)
GO

حال می توانیم ستون SecondCol را Drop کنیم زیرا مقادیر آن به صورت رمز شده در ستونEncryptSecondCol وجود دارند. اگر ستون را حذف نکنید می توانید وقتی داده رمز گشایی شد از آن برای تست صحت عملیات استفاده کنید .

/* DROP original column which was encrypted for protect the data */
USE EncryptTest
GO
ALTER TABLE TestTable
DROP COLUMN SecondCol
GO

حال با یک SELECT ساده می توانیم ببینیم آیا داده های ما به خوبی رمز شده اند یا خیر . اکنون اگر هکر ها راهی برای رسیدن به داده ها داشته باشند امکان استفاده از آن را ندارند .

/* Check the content of the TestTable */
USE EncryptTest
GO
SELECT *
FROM TestTable
GO

کاربرانی که اعتبار سنجی شده اند می توانند از تابع DecryptbyKey برای بازگرداندن داده اصلی از داده رمز شده استفاده کنند . اگر کلید متقارن برای رمزگشایی باز نشده باشد ، باید از گواهینامه ای که کلید را با آن رمزکرده ایم استفاده کنیم . نکته مهم در اینجا این است که ستون اصلی و ستون رمز گشایی شده باید یک DataType داشته باشند . اگر DataType های متفاوتی داشته باشند ممکن است مقادیر متفاوتی تولید شود . در مثال ما ستون SecondCol نوع داده اش Varchar بود .

/* Decrypt the data of the SecondCol */
USE EncryptTest
GO
OPEN SYMMETRIC KEY TestTableKey DECRYPTION
BY CERTIFICATE EncryptTestCert
SELECT CONVERT(VARCHAR(50),DECRYPTBYKEY(EncryptSecondCol)) AS DecryptSecondCol
FROM TestTable
GO

دقت کنید بعد از استفاده از کلید حتما آن را ببندید . اگر کلید ها و گواهینامه ها فقط یک بار استفاده شده اند یا دیگر استفاده نمی شوند بهتر است آن ها را حذف کنید .

/* Clean up database */
USE EncryptTest
GO
CLOSE SYMMETRIC KEY TestTableKey
GO
DROP SYMMETRIC KEY TestTableKey
GO
DROP CERTIFICATE EncryptTestCert
GO
DROP MASTER KEY
GO

خلاصه

رمز نگاری یک ویژگی مهم امنیتی در SQL می باشد . کلید های بزرگتر و نامتقارن باعث ایجاد رمزنگاری غیرقابل حمله و قویتری می شوند که این خود باعث مصرف بیشتر CPU می شود . وفتی حجم زیادی از داده برای رمزنگاری وجود دارد ، توصیه می شود از کلید متقارن استفاده شود . از آنجایی که داده رمز شده نمی تواند فشرده (Compress) شود توصیه می شود قبل از رمز نگاری داده تا حد ممکن فشرده شود .

]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1938 0
اگر آب بر روی لپ تاپ ریخت چه کنیم ؟ http://wwww.netsit.ir/?p=1931 http://wwww.netsit.ir/?p=1931#comments Sat, 15 Mar 2014 21:07:19 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1931
اگر بر حسب اتفاق یک فنجان چای یا لیوانی نوشیدنی روی لپ تاپ شما ریخت به نکات زیر توجه کنید.
Slow-02[1]
بدترین فاجعه، برای کسانی که از ابزارهای الکترونیکی استفاده می کنند اتفاق می افتد، ریختن آب یا چای یا هر نوع مایعی روی لپ تاپ یا تبلت آنهاست. این اتفاق که بخصوص برای لپ تاپ ها به وفور روی می دهد، معمولا به سوختن مدارهای الکترونیکی و از دست رفتن ابزارهای گران قیمت و باارزش منجر می شود.
۱٫نشینید تماشا کنید و افسوس بخورید
درسته که کار اشتباهی کردید و به طور غیرعمد اب بر روی لپ تاپتان ریخته شده اما الان زمان نشستن و افسوس خوردن نیست. هر ثانیه ای که از دست بدهید، رطوبت به داخل تجهیزات لپ تاپ نفوذ می کند و ممکن است باعث ایجاد اتصالات کوتاه و تباهی قطعات الکتریکی شود. پس سریع باشید.
اول از همه با کشیدن سیم برق وسیله الکترونیکی خود شروع کنید. اگر این وسیله یک لپ تاپ است، باطری آن را نیز هر چه سریع تر جدا کنید. اگر صفحه کلید (کی بورد) کامپیوترتان است، آن را از کامپیوتر جدا کنید.
مایعات باعث ایجاد اتصالات کوتاه در تجهیزات الکترونیکی شما می شوند و به همین دلیل جدا کردن آن ها از جریان برق می تواند شانس نجات یافتن دستگاه شما را افزایش دهد
۲٫ خسارت را ارزیابی کنید
حال که دستگاه را از جریان برق جدا کرده اید، چند ثانیه ای را صرف بررسی محل و کمیت ریزش مایع کنید.
اگر این حادثه فقط در اندازه ریختن چند مایع روی کی بوردتان بوده، شاید جدا کردن چند کلید اطراف محل آب ریختگی بتواند مشکل شما را حل کند.
در این مواقع ما استفاده از دستمال الکلی را توصیه می کنیم که لکه ها و آلودگی ها را در خود حل کرده و خیلی سریع خشک می شود. شما می توانید با هزینه بسیار پایینی این دستمال الکلی را از داروخانه تهیه کنید و برای مواقع اضطراری در دسترس نگاه دارید.
در بسیاری از موارد، پاک کردن کی بورد و کلیدها مشکل را حل می کند. البته شاید در اثر ریختن آب یا چای روی کی بورد هیچ مشکلی برای آن پیش نیاید، اما به یاد داشته باشد که اگر شما تمام قسمت ها را به خوبی پاک نکنید، بعد از خشک شدن رطوبت کلید ها شما مانند گذشته کار نمی کند و ممکن است حالت چسبنده پیدا کند. اما اگر رطوبت محدود به سطح وسیله الکترونیکی نیست و به درون آن نفوذ کرده است، برای عمل جراحی آماده شوید!
۳٫ قطعات را از هم جدا کنید
شما نمی توانید بدون باز کردن یک وسیله الکترونیکی آن را به خوبی تمیز کنید. اگر فکر باز کردن این وسایل شما را به وحشت می اندازد، قابل درک است. اما به یاد داشته باشید کوچک ترین شانس برای درست کردن وسایل گران قیمت شما بهتر از هیچ شانسی است.
البته اگر شما نمی دانید که کدام سمت پیچ گوشتی را باید برای باز کردن پیچ ها استفاده کنید، شاید تماس گرفتن با یکی از دوستان باتجربه ارزشش را داشته باشد.
با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک، وسیله الکتریکی خود را باز کنید البته مشخص است که دستورالعمل واحدی برای باز کردن همه دستگاه های الکتریکی وجود ندارد، اما ما در این جا چند نکته می گوییم که شاید به دردتان بخورد. شاید شما برای باز کردن وسیله الکتریکی تان نیاز به کمی نیروی بیش تر داشته باشید. اما در مورد مدارهای الکتریکی دقت زیادی داشته باشید.
اگر باز کردن یک وسیله نیاز به نیروی بیش تر از حد معمول نیاز دارد، احتمال وجود پیچ های مخفی را فراموش نکنید. در نگهداری از پیچ های خود دقت کنید. حتی آن ها را در یک فنجان قهوه هم نگذارید، چرا که بسیاری از وسایل دارای پیچ های با اندازه های متفاوت هستند و به همین دلیل شما در هنگام بستن وسیله خود باید به یاد بیاورید که هر پیچ برای چه جایی است.
اگر یک وسیله الکتریکی خیلی پیچیده به نظر می رسد و شما نگران هستید که نتوانید آن را دوباره به حالت اول برگردانید، نگران نباشید. یک دوربین دیجیتال بردارید و قبل از جدا کردن قطعات از وسیله خود چند عکس بگیرید.
هدف اصلی شما رسیدن به هر بورد الکتریکی یا قطعاتی است که ممکن است در اثر ریختن آب مرطوب شده باشند. اگر شما در حال جدا کردن قطعات لپ تاپ هستید، باید بورد اصلی و تمام بوردهای کوچک متصل به آن را جدا کنید.
۴٫تمیز کنید
زمانی که شما قطعات لپ تاپ خود را جدا کردید، نوبت پاک کردن لکه ها و رطوبت است. اگر شما روی قسمتی از بورد خود لکه می بینید، می توانید با دستمال الکلی آن را پاک کنید.
اما اگر تمام بورد شما آلوده شده است، باید دست به کار بزرگ تری بزنید. به طور کامل بورد خود را از دستگاه جدا کرده و آن را زیرآب و صابون بگیرید. بله درست شنیدید.
آن را زیر آب بگیرید. ما همیشه باید تجهیزات الکتریکی را از رطوبت دور نگاه داریم، اما گاهی زمانی می رسد که شما مجبورید با آتش به جنگ آتش بروید. به آرامی دست خود را روی آن بکشید و اجازه بدهید که آب و صابون کار خود را انجام دهد.
برای آن که بهترین نتیجه را بگیرید، بهتر است از آب مقطر یا آب دیونیزه استفاده کنید که می توانید از بسیاری از سوپرمارکت ها آن را خریداری کنید.
آب شیر ممکن است بعد از خشک شدن روی بورد شما رسوب کند. البته واضح است که می خواهید خیلی سریع متوجه شوید آیا دستگاه شما به درستی کار می کند یا خیر، اما شما باید اندکی صبر کنید. قدم بعدی این است که اطمینان حاصل کنید همه تجهیزاتی که شسته اید به طور کامل خشک شده اند.
بهترین راه خشک کردن این تجهیزات با هواست، چرا که دستمال کاغذی یا دستمال ممکن است پرز یا تکه های بسیار ریزی در بین قطعات به جا بگذارند.
برای آن که به روند خشک شدن سرعت ببخشید می توانید از ژل سیلیکا یا برنج سفید استفاده کنید و قطعات را در بین آن قرار دهید. شما حتی می توانید برای خشک کردن سریع تر از پنکه یا سشوآر استفاده کنید. اما سعی کنید از فاصله دور و با حرارت کم استفاده کنید. حرارت بالای سشوار میتواند مدار شما را ذوب کند!
زمانی که همه قطعات کاملا پاکیزه و خشک شدند، زمان بستن همه قطعات در سر جای خودشان است. در این مرحله می توانید از عکس هایی که گرفته اید، کمک بگیرید و اطمینان حاصل کنید که همه چیز به درستی در جای خود قرار گرفته است. ما ضمانت نمی کنیم که بعد از انجام این مراحل وسیله برقی شما به حالت اول برگردد، اما حداقل شما می دانید که همه تلاش خود را کرده اید.
]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1931 0
WordPress Multisite Manual http://wwww.netsit.ir/?p=1905 http://wwww.netsit.ir/?p=1905#comments Thu, 30 Jan 2014 10:06:57 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1905

To Get Started:

Start by reading the Installing Plugins section in our comprehensive WordPress and WordPress Multisite Manual if you are new to WordPress.

Before we get started, there are 3 things we need to check first…

 • WordPress Multisite: you are running your WordPress website as a multisite right? Because if not then you won’t be able to install this plugin.
 • Dedicated IP: For using A Record setups, you need to ensure you have a dedicated IP. This IP would fall onto your multisite setup. i.e. when you enter the IP you see your multisite.
 • FTP access: you need FTP access to your multisite to properly install and configure this plugin. Specifically, one plugin file must be relocated, and wp-config.php will need an edit.

Got all that? Great, then let’s get to it!

Getting Set Up

So first and foremost, download the plugin to your computer and then unzip it. Inside, you will see the following files:

domain-mapping-3300-files

Once unpacked, we need to upload all that to your website. Provided you have not changed your plugin directory path, it will look like this:

/wp-content/plugins/

You will want to upload the inner domain-mapping folder there (that’s the one inside the main folder with all the numbers). So log in through FTP or, if you are on a local host, then move that folder over.

The path will then be:

/wp-content/plugins/domain-mapping/

You will see in the /domain-mapping/ folder there is a file called sunrise.php. We need to move that (move, not copy) to the /wp-content/ folder.

So the path to that file will be:

/wp-content/sunrise.php

domain-mapping-3300-sunrise

Thats the files sorted and uploaded. Now we just need crack open your wp-config.php file located within the root of your WordPress installation. On a cPanel server that path might be:

/home/cpanel-username/public-html/wp-config.php

domain-mapping-3300-wpconfig

You will have to enter the following line:

define( 'SUNRISE', 'on' );

You can pop that right under the WP_DEBUG option, so like this:

define('WP_DEBUG', false);
define( 'SUNRISE', 'on' );

If for some reason you don’t have the WP_DEBUG line, then providing it is just above the following code comment it should work well:

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Note: If you add this in the wrong place, you will most likely find issues when adding a domain name to be mapped from your WordPress admin area.

Now head on over to Network Admin > Plugins, and Network Activate the plugin.

domain-mapping-3300-activate

We have the plugin installed now, so let’s go configure things!

Configuring Network Settings

The settings are located in the Network Admin area under Settings > Domain Mapping.

domain-mapping-3300-settings

There are a few settings that need your attention under the first tab: Mapping Options. Let’s take a look at them one by one.

Enter your multisite IP address.

Enter your multisite IP address.

The Server IP Address is where you enter the IP address of your multisite. This doesn’t really affect anything; it appears in your users admin panels, and is only to inform them which IP they must use when mapping their domains.

Select the administration mapping option.

Select the administration mapping option.

Administration mapping is where you select the domain that will be used in the admin area of sub-sites.

 • domain entered by the user enables you and your users to access the admin area with either the mapped domain (userdomain.com/wp-admin/) or the original domain (usersite.yourdomain.com/wp-admin/).
 • mapped domain enables you and your users to access the admin area through whichever domain is mapped. Don’t worry if you use usersite.yourdomain.com/wp-admin/, it will simply forward to userdomain.com/wp-admin/.
 • original domain enables you and your users to access the admin area through the original domain only (usersite.yourdomain.com/wp-admin/).

Select the login mapping option.

Select the login mapping option.

Login mapping has similar options as above, but it affects login action.

 • domain entered by the user enables you and your users to login with either the mapped domain (userdomain.com/wp-admin/) or the original domain (usersite.yourdomain.com/wp-admin/).
 • mapped domain requires you and your users to login with whichever domain is mapped (userdomain.com/wp-login.php/).
 • original domain requires you and your users to login through the original domain (usersite.yourdomain.com/wp-login.php/).

Enable/disable cross-domain login.

Enable/disable cross-domain login.

Enable Cross-domain autologin if you want the plugin to automatically log you into all sites you have mapped. Will also log your users into all domains they have mapped too!

Enable/disable domain verification.

Enable/disable domain verification.

If Verify domain availability is enabled, the plugin will notify your users if their selected domain cannot be mapped.

Make domain mapping a Pro Sites feature.

Make domain mapping a Pro Sites feature.

Select Pro Sites Levels will only appear if you have the Pro Sites plugin activated on your network. This enables you to make the domain mapping functionality available to certain Pro Site levels only, and charge your end members for the privilege of mapping their own domain via Pro Sites upgrades. (If you don’t already have Pro Sites, you can grab it here).

Now let’s take a look at the settings under the 2nd tab: Reseller Options.

1. Select the Reseller API log level. 2. Select your reseller.

1. Select the Reseller API log level.
2. Select your reseller.

1. The reseller API requests setting enables you to select how to log requests for domain names that your users purchase from you.

2. Select reseller provider allows you to select from the available domain name resellers. Currently, only eNom is available, but we plan on adding others in the future.

If you choose to enable domain purchasing for your users by checking eNom as your provider, you will need to enter your eNom account information.

1. Enter your account id and password. 2. Enable test or live environment. 3. Select your payment gateway.

1. Enter your account id and password.
2. Enable test or live environment.
3. Select your payment gateway.

1. Your account id and password are the same you use to login to your eNom account.

2. The Select environment setting enables you to specify whether to use a test account at http://resellertest.enom.com/ or your live account at http://www.enom.com/ Be sure the account ID & password you just entered are for the right account. :)

3. The Select payment gateway setting will only be visible if you have Pro Sites also active on your network. You can select between the eNom credit card processing services (requires you to have a processing agreement with eNom and a secure SSL connection), or the PayPal payment gateway in Pro Sites.

But…. But…. But…. What now!!!!

Thats your end of it done anyway. If you or your end user need to map a domain we first need a site. We won’t cover the whole creation of multisite and sub sites here. If you need help there then please pop over to our forums, we will gladly help you out there.


Domain Mapping

To add a domain name to your admin area is easy, but keep something in mind here:

If in the previous steps you chose “Mapped Domain” as the method for accessing the admin area and the domain being mapped is either not resolving to your server yet or not resolving for another reason other than DNS propagation then that admin area will not be accessible until the domain name has resolved correctly. Choose another option if this bothers you. :-)

Adding a domain name which is not resolving correctly in this instance will make that admin area inaccessible. Honest, we warned you!! ;-)

So, lets go to a sub site which has it own domain to map. In the sub site’s wp-admin, go to Tools > Domain Mapping.

domain-mapping-4000-settings-site

Under the first tab, you can add the domain to be mapped to your sub site. Once you click add then that’s all you need to do from WordPress.

Enter the domain to be mapped to the sub site.

Enter the domain to be mapped to the sub site.

If you have enabled Verify domain availability in your network settings as described above, and the domain entered here is not valid for some reason, an alert like this will pop up:

Domain name verification alert.

Domain name verification alert.

If you have enabled domain purchasing in your network settings, clicking the second tab (Purchase domain) will enable your users to select and purchase their preferred domain name from you, right in the admin of their site. How cool is that?

Purchase a domain name right from wp-admin!

Purchase a domain name right from wp-admin!


A Record & CNAME

If you or your end user wishes to map a sub domain to the blog within your multisite install then you can set up a CNAME

For the purpose of these instructions we will assume you are doing this through cPanel, however if you are using a different panel or managing the DNS with the domain name registrar then the principle is just the same, the method of adding it might be a little different.

If you cannot manage your own DNS then you would need to discuss this with whomever is currently managing it.

Even people on cPanel might not have access to the Simple and Advanced DNS options, this depends on your hosting provider. If you point your name servers to your host then it can be managed by your host or your cPanel. Again if you don’t have access, then ask your host.

CNAMEs are used for sub domain mapping. i.e. you want to map blog.userdomain.com to usersite.yourdomain.com

A Records are for mapping TLDs aka Top Level Domains. i.e. userdomain.com mapped into usersite.yourdomain.com

First we will handle a CNAME:

We will do this through Advanced DNS, so click on that.

Select Advanced DNS in cPanel

Select Advanced DNS in cPanel

Select the domain from which you would like to enter a CNAME. Now fill in the form. :-)

Adding a CNAME in cPanel

Adding a CNAME in cPanel

Name: the sub domain to be mapped. So subdomain.example.com

TTL: You can set this to 14400. If you know what you are doing then please feel free to adjust this.

Type: CNAME of course ;-)

CNAME: Where it is going to, in the example above, we use usersite.yourdomain.com

Easy Peasy huh!

For A Record – Top Level Domains we go through the same process, except you will most likely already have the A record set (unless in instances where the domain is registered but not pointed anywhere).

Adding an A Record in cPanel

Adding an A Record in cPanel

So If its there click on EDIT for the main A record, and change that IP address to the dedicated IP for your Multisite install.

If you are setting up A record for the first time then the type is “A” A Record. Then rather than entering a CNAME it will be the Address field, which is for the IP Address.


More options?

Yeah there are, you can also use Addon Domains and Parked Domains. They must point to the root of your multisite installation in order to function correctly.

This method also does not require a dedicated IP address.

However its not recommended you use this method for client websites as you will have to manually control their DNS. You would need to deal with MX Records if they wish to use email on that domain as well as other DNS requests.

This is a good method if you own them all though, its quick and easy!

Remember the domain root needs to be your multisite folder which is usually:

/home/cpanel-username/public-html/


Addon Vs Parked

There really is not much difference. If you want an extra FTP account then use Addon domains. Really you shouldn’t be handing FTP accounts out due to security concerns, so there isn’t much need for this. And all FTP is usually done through your main FTP account.

Parked domains simply does as it states, it parks the domain onto a folder or redirect. Again this will vary from control control panel to control panel.

Parking a domain in cPanel

Parking a domain in cPanel

Creating an Addon Domain in cPanel

Creating an Addon Domain in cPanel


Common FAQ

I get a 404 or some sort of server page, why?

Chances are your not using a dedicated IP or you have some issue with your htaccess file, please check those out first.
You may also wish to double check your permalinks and re-save them again.

Why do I need a dedicated IP?

You only need a dedicated IP address when using A Records to map your domain. This is because the domain being mapped needs to land on your WordPress multisite install and if it doesn’t then our plugin and WordPress won’t know when to map it.

On shared hosting platforms, usually the sites IP address will fall on a landing page which is not related to your account in anyway.

Doesn’t this need to go into the MU folder?

Nope, you no longer need to do that!

If however you are running an older version pre-3.0.7 then you must remove those older plugin files before using the new version!

When I add a domain, the page just refreshes and nothing happens?

Chances are when you edited your wp-config.php to enter the sunrise information, you put it to far down. Check through these docs again and make the appropriate adjustments.

Nope that wasn’t it, the page still refreshes and nothing happens so what now sherlock?

Another cause of this is the sunrise.php file, if you are running our Multi Domain plugin:

http://premium.wpmudev.org/project/multi-domains

Then you will find in the plugin folder an alternate sunrise file dm_sunrise.php you need to use this file.
First rename it to sunrise.php and then upload it just like the original sunrise.php file in these instructions and that should fix you up! :-)

Erm… Cookie syncing does not work?

Cookie syncing is where you log into your mappeddomain.com and subsite.domain.com at the same time. Its this process that allows you to administer and view a mapped domain website whilst being logged in.

Its not a process to log you into all mapped domains on a network install.

Anything else I need to do?

If you installed your WordPress installation as a subdirectory, then nahh nothing else there.
If you installed your WordPress installation as a subdomain version, then we assume here that you’ve already set up your Wild Card? Don’t worry if not, checkout WordPress for a walk through:

http://codex.wordpress.org/Create_A_Network

After adding a domain I can not add a second domain. Is this correct?

If you haven’t added anything to your wp-config.php then it’s limited to a single domain per site. If you add the following somewhere in it then you will be able to use multiple domains per site.

`define('DOMAINMAPPING_ALLOWMULTI', true);`

Arghhhhhh, I’m still stuck, what can I do?

Open a support ticket and one of our awesome support chimps will be right along to help you.

Obviously in peak and seasonal times, responses times will vary, but don’t worry, we will help you work through the issue.

WPMU DEV Community

On behalf of the Incsub and WPMU Dev we would like to thank you for being an awesome member of our community!

]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1905 0
تفاوت http با https در آدرس مرورگر چیست ؟ http://wwww.netsit.ir/?p=1813 http://wwww.netsit.ir/?p=1813#comments Mon, 16 Dec 2013 13:41:33 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1813
تفاوت http با https در آدرس مرورگر چیست ؟


مهمترین تفاوت میان http با https امنیت و حفظ اطلاعات مربوط به شماست.

HTTP مخفف شده HyperText Transport Protocol است که به زبان ساده یک پروتکل (یک زبان) جهت رد و بدل اطلاعات میان سرور و کاربر است.لغت S است که تفاوت میان HTTP و HTTPS را ایجاد می کند. لغت S مخفف کلمه Secure به معنی امن است.در موقع ورود به وب سایت‌ها، به طور معمول عبارت //:http در جلوی آدرس سایت ظاهر می‌شود. این بدین معناست که شما در حال بررسی سایت با استفاده از زبان معمول غیر امن هستید.

به زبان دیگر یعنی ممکن است شخص سومی (در اینجا شخص هر چیزی معنی می‌دهد، مانند برنامه کامپیوتری – هکر – …) در حال ثبت اطلاعات ارسال رد و بدل شده شما با وب سایتی که در آن حضور دارید، باشد.

در صورت پر کردن فرمی در وب سایت، شخصی ممکن است به اطلاعات وارد شده بوسیله شما دسترسی پیدا کند. به این دلیل است که هرگز نباید اطلاعات کارت‌های اعتباری اینترنتی خود را از پروتکل //:http در سایت وارد کنید.

اما در صورت شروع شدن نام وب سایت با //: https، این بدین معناست که کامپیوتر شما در حال رد و بدل کردن اطلاعات با سایت با زبانی است که شخص دیگری قادر به استفاده از آن نیست.

در اینجا چند نکته قابل تامل است:
۱) در //:https اطلاعات ابتدا به کد تبدیل شده و به سرور ارسال می‌گردد. سپس این کد در سرور رمز گشایی شده و به زبان قابل فهم بر می‌گردد. این کار مقداری زمان بر بوده و بنابراین سرعت //:https از سرعت //:http کمتر است.

۲) تعداد ی از شرکت‌های امنیتی مانند Verisign و Goddady این سرویس را ارائه می‌دهند که جهت تبدیل اطلاعات سروری که شما به آن متصل شده‌اید به این سرور ها مراجعه می‌کند.

۳) بعد از وارد شدن با پروتکل //:https، اطلاعاتی در رابطه با امنیت اعمال شده در سایت و گروه ارائه دهنده این امنیت نمایش داده می‌شود. این اطلاعات معمولا ( در اکثر مرورگر ها ) بصورت قفلی در پایین صفحه موجود بوده و بعد ازکلیک بر روی آن این اطلاعات را مشاهده خواهید کرد.

۴) در هنگام ورود به این سایت‌ها حتما به اطلاعات امنیتی توجه کنید. ممکن است امنیت در کار نبوده و همه اینها با برنامه نویسی ساده‌ای برای شما نمایش داده شود.

۵) جهت داشتن //:https هزینه ای ماهانه باید پرداخت گردد که بر اساس سرعت آن (۱۲۸kb یا ۲۶۵kb یا …) متفاوت است. هر چه سرعت بیشتر، صاحب سرور باید هزینه بیشتری پرداخت کند.

۶) پروتکل //:https معمولاً برای بانک‌ها، ایجاد حساب کاربری و ورودکاربری به پورتال‌ها – سرویس دهنده‌ها پیغام الکترونیکی – ..، خریداینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی، ورود به صفحات با اطلاعات سری و مهم وغیره استفاده می‌شود.

۷) سود اصلی HTTPS جلوگیری از Sniff کردن اطلاعات هست. یعنی برای مقابله با دزدهای اطلاعاتی که در مسیر قرار می گیرند. (به طور مثال شما هر اطلاعاتی را که در حالت عادی از HTTP انتقال بدهید یک سازمان واسطه قادراست چه با مجوز و یا بدون مجوز از اطلاعات استفاده کند.)

۸) سرور میزبان باید یک Public Key ثبت کند که هزینه‌ای هم نخواهد داشت. اما اثبات اینکه آیا خود میزبان کسی که ادعا می‌کند، هزینه بر است. اینکار بوسیله Verisign و غیره انجام می‌شود. بدین معنی که با پرداخت هزینه به این سرویس دهنده، کاربران مطمئن می‌شوند که سرور همان فردی یا سازمانی است که خواهان وارد کردن اطلاعات خود هستند.

]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1813 0
چگونه یک ایمیل را مسدود کنیم http://wwww.netsit.ir/?p=1889 http://wwww.netsit.ir/?p=1889#comments Sat, 14 Dec 2013 22:09:30 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1889 ۴ ترفند کاربردی در Yahoo Mail
قصد داریم تا هم اکنون ۴ ترفند ریز و درشت در بخش میل یاهو به شما معرفی کنیم. ۴ ترفند کاربری که میتواند در کار چک کردن ایمیل و کار با صفحه Yahoo Mail به شما کمک فراوانی کند. این ترفندهای کوچک را دست کم نگیرید!

yahoo-mail-logo

برای استفاده از ترفندهای زیر ابتدا از mail.yahoo.com وارد صفحه Yahoo Mail شوید. سپس ترفندهای زیر را اجرا کنید:

۱- آدرسهای مسدود شده:
بدین وسیله قصد داریم تا آدرسهایی که نمیخواهیم از جانب آنها ایمیلی برای ما ارسال شود را مسدود کنیم. بدین منظور روی لینک Options کلیک کنید. در صفحه بعد به Block Addresses بروید. در این صفحه در قسمت Add Block ایمیل فردی را که میخواهید از جانب او ایمیلی برای شما نیاید را وارد کنید تا او بلاک شود. در حال حاضر شما تا ۵۰۰ نفر را میتوانید مسدود کنید.

۲- مشاهده IP افراد فرستنده ایمیل:
بدین وسیله شما میتوانید IP افرادی که برایتان ایمیل ارسال کرده اند را پس از باز کردن ایمیلشان مشاهده کنید. بدین منظور پس از مراجعه به Options ، به General Preferences بروید. در قسمت Headers گزینه دوم یعنی Show all headers on incoming messages را انتخاب کنید. در پایان روی دکمه Save کلیک کنید. اکنون هر ایمیلی را که در Inbox تان باز کنید در قسمت X-Originating-IP میتوانید IP ارسال کننده را مشاهده کنید.

۳- تنظیم تعداد ایمیلهای قرار گرفته شده در صفحه:
با استفاده از این ترفند میتوانید تعداد ایمیلهای وارد شده در هر صفحه را تنظیم کنید که در هر صفحه Inbox جای بگیرد. اگر قصد پاک کردن کلیه ایمیل هایتان را داشته باشید این روش میتوانید کار شما را آسان تر گرداند. برای این کار پس از رفتن به صفحه Options مجدد به General Preferences بروید. حال در قسمت Messages per Page یکی از اعداد ۱۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ را انتخاب کنید. این اعداد نمایانگر تعداد ایمیلها در هر صفحه است. در پایان دکمه Save را بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.

۴- نام شما در ایمیلهای ارسالی:
ممکن است دوست داشته باشید نام شما در ایمیلهایی که میفرستید یک نام خاص باشد تا نام و نام خانوادگی تان که در ابتدای ثبت نام وارد کرده اید. برای تنظیم نام تان در ایمیلهای ارسالی پس از مراجعه به Options و سپس General Preferences در قسمت From name یک نام برای خود در نظر بگیرید و با استفاده از دکمه Save تغییرات را ذخیره کنید.

]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1889 0
کدام تلفن همراه دوسیمکارت را بخریم؟ http://wwww.netsit.ir/?p=1823 http://wwww.netsit.ir/?p=1823#comments Fri, 13 Dec 2013 20:46:18 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1823 اگر قصد دارید یک تلفن همراه دوسیمکارت بخرید و در بین مدل های مختلف سردرگم شده اید،با اورژانس IT همراه باشید.

اگر به یک تلفن همراه دوسیمکارت نیاز دارید و هنوز تصمیم نگرفته اید که کدامیک از گوشی های دوسیمکارت برای شما مناسب است،پیشنهاد می کنیم تا راهنمای خرید تلفن همراه دوسیمکارت اورژانس فناوری اطلاعات را از دست ندهید.

 
با گوشی های ایرانی شروع می کنیم :
Dimo Maron
مشخصات کلی:دو سیم کارته
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی مقاومتی از نوع LCD – سایز صفحه نمایش: ۳٫۲ اینچ – دارای رزولوشن ۲۴۰ × ۳۲۰
حافظه:- قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:GPRS – قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای – بلوتوث
دوربین:۲ مگاپیکسل – فلاش
امکانات نرم افزاری:پشتیبانی از جاوا
سایر مشخصات:رادیو – باتری ۸۰۰ میلی آمپر میلی آمپر
حدود قیمت : ۱۳۰۰۰۰ هزار تومان

Dimo Sahand
مشخصات کلی:دو سیم کارته
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی مقاومتی از نوع LCD – سایز صفحه نمایش: ۳٫۲ اینچ – دارای رزولوشن ۲۴۰ × ۳۲۰
حافظه:- قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:GPRS – قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای – بلوتوث
دوربین:۲ مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:پشتیبانی از جاوا
سایر مشخصات:رادیو – باتری ۸۰۰ میلی آمپر میلی آمپر
حدود قیمت : ۱۵۰۰۰۰ تومان

GLX Sky Dual Core
مشخصات کلی:دو سیم کارته – وزن : ۲۱۲ گرم
پردازنده:Mediatek MT 6577 Chipset Dual-Core CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی – سایز صفحه نمایش: ۵٫۳ اینچ – دارای رزولوشن ۴۸۰X800 – قابلیت نمایش ۲۵۶ هزار رنگ
حافظه:حافظه داخلی ۴۰۹۶ مگابایت – حافظه رم ۵۱۲ مگابایت – قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:۳G – GPRS – قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای – GPS – بلوتوث
دوربین:۵٫۰ مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فوکوس اتوماتیک – فلاش
صدا:فیش ۳٫۵ میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:رادیو – قطب نما – باتری ۲۵۰۰ میلی آمپر

حدود قیمت : ۴۵۰۰۰۰ تومان


GLX Snowy Dual Core
مشخصات کلی:دو سیم کارته – وزن : ۱۳۵ گرم
پردازنده:Mediatek MT 6577 Chipset Dual-Core CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی – سایز صفحه نمایش: ۴٫۱ اینچ – دارای رزولوشن ۴۸۰X800
حافظه:حافظه داخلی ۴۰۹۶ مگابایت – حافظه رم ۵۱۲ مگابایت – قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:۳G – GPRS – قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای – GPS – بلوتوث
دوربین:۵٫۰ مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فوکوس اتوماتیک – فلاش
صدا:فیش ۳٫۵ میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:رادیو – قطب نما – باتری ۱۶۰۰ میلی آمپر

HTC One dual SIM
یکی از گزینه ها برای خرید تلفن همراه دوسیمکارت HTC One dual SIM می باشد.هرچند قیمت این محصول کمی بالا به نظر می رسد.از امکانات این اسمارت فون ۶۹۰ دلاری می توان به نمایشگر ۴٫۷ اینچی فول اچ دی به همراه حافظه داخلی سی و دو گیگابایتی اشاره کرد.این تلفن همراه به راحتی از نسل های دوم و سوم شبکه های موبایل پشتیبانی می کند.

Samsung Galaxy S4 Duos
گزینه بعدی برای خرید یک اسمارت فون با قابلیت پشتیبانی از دوسیمکارت،Samsung Galaxy S4 Duos است.این محصول نیز با قیمت ۸۵۰ دلاری در دسته بندی گوشی های گران قیمت قرار گرفته است.تمام امکانات این تلفن همراه مشابه گلکسی اس ۴ بوده و تنها در پشتیبانی از دو سیمکارت با آن متفاوت است.

LG G Pro Lite
ال جی هم در بازار تلفن های همراه دوسیمکارت عقب نمانده و با عرضه تلفن همراه LG G Pro Lite حرفی برای گفتن در مقابل سایر رقبا دارد.این تلفن همراه ۳۱۵ دلار قیمت دارد.مهمترین ویژگی های این محصول عبارتند از : نمایشگر ۵٫۵ اینچی،رم یک گیگابایتی،حافظه داخلی ۸ گیگابایتی و پردازشگر یک گیگاهرتزی دو هسته ای به همراه باتری قدرتمند ۳۱۴۰ میلی آمپری.

Sony Xperia C
محصول دو سیمکارت خانواده اکسپریا که جزء بهترین ها می باشد،Sony Xperia C است.این محصول در حدود ۳۰۰ دلار قیمت دارد.از ویژگی های آن نیز می توان به نمایشگر پنج اینچی،رم یک گیگابایتی،پردازشگر چهار هسته ای و حافظه داخلی ۴ گیگابایتی اشاره کرد.همچنین دوربین این محصول ۸ مگاپیکسلی است.

Samsung Galaxy Grand 2 Duos
خانواده محصولات کهکشانی سامسونگ محصول دو سیمکارت دیگری را نیز دارد.این محصول Galaxy Grand 2 Duos نام گرفته و ۴۰۰ دلار قیمت دارد.مهمترین ویژگی های آن عبارتند از : نمایشگر ۵٫۲۵ مگاپیکسلی،پردازشگر چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزی،رم ۱٫۵ گیگابایتی و دوربین هشت مگاپیکسلی.باتری این محصول ۲۱۰۰ میلی آمپری می باشد.

HTC Desire 601 dual SIM
محصول بعدی دوسیمکارت اچ تی سی HTC Desire 601 dual SIM است.قیمت این اسمارت فون ۳۷۰ دلار بوده و دارای نمایشگر ۴٫۵ اینچی،پردازنده دو هسته ای ،دوربین ۵ مگاپیکسلی و باتری ۲۱۰۰ میلی آمپری می باشد.

Nokia Asha 210 dual SIM
تلفن های همراه دو سیمکارت نوکیا برای افرادی که نمی خواهند زیاد هزینه کنند مناسب است.آشا ۲۱۰ دو سیمکارت تنها ۷۰ دلار قیمت دارد.مهمترین ویژگی این گوشی دارا بودن یک صفحه کلید استاندارد است که امکان تایپ سریع به کاربر را می دهد.

Nokia 107 dual SIM
محصول بعدی ارزان قیمت و دوسیمکارت نوکیا Nokia 107 dual SIM می باشد.این تلفن همراه تنها ۳۰ دلار قیمت دارد.از ویژگی های آن می توان به دریافت موج رادیویی FM و قابلیت ضد گرد و غبار بودن اشاره کرد.
]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1823 0
کد انتقال آدرس وبلاگ به آدرس دیگر http://wwww.netsit.ir/?p=1894 http://wwww.netsit.ir/?p=1894#comments Thu, 12 Dec 2013 21:47:16 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1894 redirecting

حتماً شده که خواسته باشید یک وبلاگ را به پایگاهی دیگر Redirect یا دوباره آدرس‌دهی کنید. به این معنی که زمانی که بازدید کنندگان وارد وبلاگ اولی شدند، به صورت خودکار به یک سایت دیگر هدایت شوند؛ یعنی مجبور باشند که از دروازه وبلاگ اول شما بگذرند و وارد سایت یا وبلاگ دوم شوند. برای این کار حتماً شما باید مدیریت وبلاگ اولی را به دست داشته باشید. ولی پایگاه دومی که شما می‌خواهید وبلاگتان به آنجا منتقل شود، فرق نمی‌کند که مال شما باشد یا کس دیگر. بدین منظور باید از یک قطعه کد  استفاده کنید .

یکی از موارد استفاده این کد، زمانی است که شما سرویس دهنده‌ی وبلاگتان را کلاً عوض کرده‌اید و می‌خواهید بازدید کنندگان شما به صورت خودکار به نشانی جدید وبلاگ هدایت شوند.

شما می توانید این کد را در یک صفحه اندیکس جاسازی کرده و در پوشه صفحه ای که می خواهید منتقل شود قرار دهید برای این منظور فرض بر این می باشد که شما در سی پنل می خواهید این کار را انجام دهید…

ایجاد فایل  index.html خالی

بعد این کد اسکریپت را درون آن کپی کرده و ویرایش لازم را صورت داده و سیو نمائید.

<!– Redirector Code by www.netsit.ir —>

<div style=”display:none”><h2><a href=”http://www.netsit.ir”>Redirect Code</a></h2></div>

<head>

<meta http-equiv=”refresh” content=”2;url=http://netsit.ir/forum/” />

<title> اجازه دهید به انجمن نت سایت متصل شویم</title>

<div style=”display:none”><h3><a href=”http://netsit.ir”>Redirector Code</a></h3></div>

<!– Redirector Code by www.netsit.ir —>

کار تمام هست هر وقت شما آدرس مورد نظرتان را بخوانید بدون هیچ مشکلی با تاخیر ۲ ثانیه ای که در سطر ۵ مشخص کرده ایم به آدرس جدیدی که باز در همان سطر مشخص شده منتقل خواهیم شد. به همین سادگی

]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1894 3
چگونه با جیمیل کار کنیم ؟ http://wwww.netsit.ir/?p=1874 http://wwww.netsit.ir/?p=1874#comments Wed, 11 Dec 2013 22:02:00 +0000 http://wwww.netsit.ir/?p=1874

- نوشتن و ارسال و دریافت و خواندن نامه با جیمیلGmail

gmail

 

اگر تولبار گوگل را نصب کرده اید، روی نشانهٔ پاکت نامهنشانهٔ پاکت نامه رسیده کلیک کنید. اگر این تولبار را ندارید، می‌توانید آخرین نسخهٔ آن را برای مرورگر اینترنت اکسپلورر یا فایر فاکس از اینجا دانلود نمایید و اگر با تحریم گوگل مواجه شدید می‌توانید تولبار گوگل را از سایت Filehippo در اینجا دانلود نمایید، و هر زمان، با وصل شدن به اینترنت از رسیدن ایمیل هایتان با خبر شوید و با کلیک بر نشانهٔ پاکت نامه وارد صندوق پستی خود شوید.

ورود به جیمیل همچنین می توانید برای وارد شدن به صندوق پستی گوگل به این نشانی gmail.com و یا این نشانی mail.google.com بروید. سپس در قسمت Username شناسه یا نام کاربری و در قسمت Password رمز عبور خود را وارد نمایید و بر Sign in کلیک کنید. در صفحه جدید می توانید در صورت استفاده از اینترنت ذغالی با کلیک روی Load basic HTML سریعتر وارد صندوق پست الکترونیک خود شوید، گرچه بدین ترتیب نخواهید توانست از همه امکانات جیمیل بهره برید.HTML

- آشنایی با امکانات صندوق پستی گوگل- جیمیل:

 • Compose Mail برای نوشتن و ارسال نامه از این قسمت استفاده می شود.
 • Inbox محل نگهداری نامه های دریافت شده.
 • Starred محل نگهداری نامه های ستاره دار شده
 • Sent Mail محل نگهداری نامه های فرستاده شده
 • Drafts محل نگهداری پیش نویس نامه ها- نامه هایی که نوشتن آن به پایان نرسیده است و یا ارسال و تکمیل آن به فرصتی دیگر موکول شده باشد .
 • All Mail محل نگهداری تمامی نامه ها
 • Spam محل نگهداری نامه های ناخواسته – Spam ها معمولا نامه های تبلیغاتی هستند که بطور اتوماتیک ارسال شوند .
 • Bin یا Trash محل نگهداری نامه های پاک شده.
 • Contacts محل نشانی نامه ها
 • Chat چت کردن با دوستان از داخل صندوق پستی
 • Labels محل نگهداری نامه های برچسب گذاری شده
 • Invite a friend دعوت دوستان به استفاده از جیمیل

برای استفاده از سه قسمت اخیر در صورتی که از طریق Load basic HTML وارد صندوق پستی خود شده اید باید روی Switch to standard view کلیک نمایید و به نمایش استاندارد جیمیل بروید. از آنجایی که نمایش استاندارد جیمیل امکانات بیشتری دارد توضیحات بعدی بر اساس آن آمده است.

- نوشتن نامهٔ جدید:

 • روی Compose Mail کلیک کنید.
 • در جلوی To نشانی ایمیل فرد یا شرکتی را که قصد مکاتبه با او را دارید، وارد نمایید.
 • با کلیک بر Add Cc کادر جدیدی گشوده می شود. هرگاه بخواهید رونوشتی از این نامه برای افراد دیگری نیز ارسال نمایید، در جلوی Cc نشانی ایمیل همه آنان را با حد فاصل کاما یا ویرگول وارد کنید تا رونوشتی از این نامه بدست آنان نیز برسد، توجه داشته باشید که با استفاده از Cc نامه ای که بدست این افراد میرسد ، دارای نشانی همه کسانی است که این نامه به آدرس آنان فرستاده شده است .
 • با کلیک بر Add Bcc کادر جدیدی گشوده می شود. هرگاه بخواهید رونوشتی از این نامه را برای افراد دیگری نیز ارسال نمایید، اما آنها متوجه نشوند که که این نامه را برای دیگران نیز فرستاده اید نشانی این افراد را در کادر Bcc وارد نمایید .
 • در جلوی Subject موضوع نامه خود را به اختصار بیان نمایید.
 • با کلیک بر Attach a file می توانید تصویر یا فایل و سند دیگری را پیوست نامه تان کنید.

نوار ابزار

 • در قسمت بالای کادر بزرگ نوار ابزار کمکی برای نگارش نامه وجود دارد. این ابزار بترتیب از سمت چپ عبارتند از: Bold درشت کردن نوک قلم، Italic کج و مایل کردن نوشته ها، Under line خط گذاشتن زیر کلمات، Font تغییر نوع قلم، Size تغییر اندازه قلم، Text color تغییر رنگ نوشته ها، Highlight Color با رنگ کلمه ای را نشان دار کردن، Insert Emoticon گذاشتن شکلک ها، Linkدادن پیوند به سایت و وبلاگ، Numbered List فهرست گذاری با اعداد، Bulleted List فهرست گذاری با نقطهٔ توپر، Indent Less ابتدای سطر از اول خط، Indent More ابتدای سطر کمی جلوتر، Quote گذاشتن نقل قول، Align Left تنظیم چپ نویسی شروع جملات، Align Center تنظیم تنظیم وسط نویسی شروع جملات، Align Right تنظیم راست نویسی شروع جملات، Remove Formatting برداشتن قالب بندی‌ها و فرمت های بکار رفته، Plain Text متن ساده، Check Spelling بازبینی املای لغات به چند زبان و فعلا غیر فارسی.
 • کادر بزرگ پایینی، محل نوشتن نامه می باشد. می توانید موقتا ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید و سر فرصت نامهٔ خود را به رشتهٔ تحریر در آورید وسپس آنلاین شوید و یا قبلا با استفاده از ورد یا Notepad یا هر برنامهٔ تایپ دیگری نامهٔ خود را تایپ کرده و سپس کپی آن را به این کادر انتقال دهید.
 • با کلیک روی Save نامهٔ شما به عنوان پیش نویس ذخیره می شود ودر Drafts بایگانی می شود تا هرگاه خواستید آن را همانطور که هست ارسال کنید یا با تغییراتی ارسال نمایید .
 • با کلیک روی Send میتوانید نامهٔ خود را ارسال نمایید .
 • با کلیک روی Discard در هر مرحله که باشید میتوانید نامه خود را لغو و حذف نمایید .

با کلیک بر علامت انتقال واقع در گوشه سمت راست در بالا، نامهٔ شما به پنجرهٔ جدیدی منتقل می‌شود.

بخش نامه‌های وارده Inbox

در صفحهٔ Inbox یا محل نگهداری نامه‌های دریافتی با کلیک روی عنوان هر نامه، آن نامه برای مطالعهٔ شما باز می‌گردد و با کلیک بر Back to Inbox می توانید به محل نگهداری نامه‌ها بازگردید.

 • در صفحهٔ نامهٔ گشوده می توانید با کلیک بر Archive آن نامه را بایگانی کنید که به این ترتیب آن نامه از قسمت Inbox خارج و در قسمت All Mail محل نگهداری تمامی نامه ها بایگانی می‌گردد.
 • با کلیک بر Report spam اسپم بودن (نامه های ناخواسته) آن را گزارش دهید و نامه را به قسمت spam منتقل سازید.
 • با کلیک روی Delete آن نامه از قسمت Inbox پاک و حذف می گردد و به قسمت زباله Bin یا Trash منتقل می‌شود. می‌توانید در آنجا با کلیک بر Delete forever آنها را برای همیشه حذف نمایید و یا با کلیک بر Empty Trash now آنها را دور بریزید.
 • با کلیک بر Move to می توانید آن نامه را به یکی از قسمت های نامه‌های ناخواسته Spam یا انبارک Bin یا Trash منتقل سازید با استفاده از برچسب های موجود برچسب گذاری کنید یا برچسب جدیدی بسازید.
 • با کلیک بر Labels با برچسب گذاری، نامه های خود را برای یافتن سریع آن در آینده دسته بندی کنید. می‌توانید در کادر موجود برچسبی به زبان فارسی بسازید و بر Create new کلیک کنید تا در جلوی نامه تان این برچسب ظاهر شود.
 • با کلیک بر More actions از امکانات دیگری بهره گیرید چون Mark as unread به عنوان نامهٔ خوانده نشده علامت گذاری شود، یا Add Star ستاره دار شود یا Remove Star برداشتن ستاره از روی نامه، یا فیلتر گذاری شود و یا Mute از جلوی چشمتان دور گردد.
 • نامه‌هایی را که برایتان مهم تر به حساب می‌آیند و در آینده با آنها سر و کار زیادی دارید با ستاره دار کردن Add Star به قسمت Starred محل نگهداری نامه های ستاره دار شده بفرستید تا بتوانید در آینده بسهولت به آنها دسترسی داشته باشید.
 • شما می‌توانید در قسمت Inbox با علامت گذاری در یک یا چند مربع جلوی نامه ها، یکجا آنها را پاک کنید، ستاره دار نمایید، یا تصمیم دیگری بگیرید.
 • با کلیک بر Reply می‌توانید بدون وارد کردن نشانی، پاسخی بر نامهٔ رسیده بنویسید و برای مخاطبتان ارسال نمایید. همچنین می‌توانید با کلیک بر Forward پاسخ خود را بر نامهٔ رسیده برای فرد دیگری نیز ارسال نمایید.
 • با کلیک بر Undo هر تصمیم گرفته شده لغو و خنثی می‌گردد.

قسمت های دیگر صندوق پستی، با کمی اختلاف مشابه Inbox می‌باشند.

 • می‌توانید در هر قسمت از صندوق پستی تان با کلیک بر یکی از عبارات جلوی Select همه نامه ها All، هیچکدام None ، نامه های خوانده شده Read، نامه های خوانده نشده Unread، نامه های ستاره دار Starred، نامه های بدون ستاره Unstarred را برای اقدامات بعدی انتخاب کنید.
 • نامه ها در قسمت Trash و Spam پس از سی روز خود بخود پاک می‌شوند.
 • در قسمت Contacts می توانید نشانی ایمیل افرادی را که با آنها مکاتبه دارید برای مراجعه سریع تر در آینده دسته بندی کنید: دوستان Friends، فامیل Family ، همکاران Coworkers .
]]>
http://wwww.netsit.ir/?feed=rss2&p=1874 0